Mobiliteit is een van de grote voordelen van het motorrijden. Je motor is nu eenmaal kleiner en handiger dan een personenwagen. Ook het zoeken naar een geschikte parkeerplaats is heel wat makkelijker. Je kan natuurlijk niet overal zomaar je motorfiets neerplanten. We bekijken even wat er in de wetgeving is opgenomen.

Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten wordt.

23.4. Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

Bron: wegcode

Dat wil dus zeggen dat je wel degelijk kan en mag parkeren op het voetpad, mits je een voldoende grote strook kan vrijlaten. Ook mag je je haaks op de rand van de rijbaan parkeren zolang je de markeringen niet overschrijdt.

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.

Bron: wegcode

Algemene regels

Uiteraard blijven de algemene regels voor de opstelling van een stilstaand of geparkeerd voertuig ook gelden voor motorfietsen:

Artikel 23. Stilstaan en parkeren

23.1. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld :

 Rechts ten opzichte van zijn rijrichting

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

 Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm.

Als het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden.

Wanneer de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden.

Als er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.

23.2. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden :

 zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;

 evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;

 in één enkele file.

Bron: wegcode

Kortom, je kan je dus makkelijk ergens tussen parkeren aangezien je een motorfiets wél haaks op de weg mag parkeren. In de stad kan je dan weer handig parkeren op het voetpad, zolang je voldoende ruimte laat voor bv. een rolstoel of een kinderwagen.

Categories:

One response

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voeg me toe aan de wachtlijst We zetten je op de wachtlijst en laten je weten als er een nieuwe cursus wordt georganiseerd of er een plaats vrij komt.