De wegkapitein

Wanneer je in groep gaat rijden, kan je de groep motorrijders vanaf 15 motoren begeleiden met (ten minste) twee wegkapiteins. Zij kunnen waken over het goede verloop van de tocht en hebben de bevoegdheid op het verkeer op dwarswegen stil te leggen. Op die manier kan de groep veilig en vlot door het verkeer geloodst worden.

Wie mag er wegkapitein worden?

Als wegkapitein moet je ten minste 25 jaar oud zijn. Voor de rest zijn er geen restricties.

Welke uitrusting moet je dragen?

Je moet als wegkapitein een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen. Op die vest moet op de rug in zwarte letters het woord “wegkapitein” voorkomen. Daarboven moet je in het bezit zijn van een verkeersbord van het type C3.

Wat mag een wegkapitein doen?

Wanneer er geen verkeerslichten aanwezig zijn, mag een wegkapitein het verkeer in de dwarswegen stilleggen. Weggebruikers zijn volgens de wegcode verplicht van deze aanwijzingen te volgen.

Dit zegt de wegcode:

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.  

 De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.

Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.

 Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

Bron: Wegcode
Please follow and like us:

3 Replies to “De wegkapitein”

    • admin Auteur van dit bericht:

      Er bestaan cursussen wegkapitein. Echter, is het wettelijk gezien niet nodig om deze cursus te volgen. Aangezien (en indien) je de wegcode volgt zou dit verzekeringtechnisch geen enkel probleem mogen zijn.

      Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *