De Vlaamse overheid heeft een nieuw persbericht gepubliceerd met meer informatie over de technische keuring voor motorfietsen. Daaruit blijkt ook dat de implementatie voorlopig is uitgesteld tot 2023. Hier kan je het persbericht lezen:

Motorfietsen moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht naar de keuring bij verkoop en na ongeval. Dat heeft de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. De beslissing is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU en kadert binnen het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan dat streeft naar nul verkeersdoden tegen 2050. Motorfietsen zullen niet onderworpen worden aan een periodieke keuring. 

Welke voertuigen?

Niet alle soorten motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om de volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers:

  • motorfietsen van de categorieën, L3e, L4e, L5e en L7e
  • motorfietsen met een verbrandingsmotor waarvan de cilinderinhoud groter is dan 125 kubieke centimeter
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Lichtere motorfietsen zullen vooralsnog niet naar de keuring moeten.

Kostprijs

Het tarief van deze keuring moet nog worden vastgelegd. Het zal iets lager liggen dan het tarief voor een niet-periodieke keuring van een personenauto, die 60 euro bedraagt.

Waar?

Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren. De keuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien.

Volgende stappen

Na deze tweede principiële goedkeuring zal dit Besluit van de Vlaamse Regering voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State. Daarnaast zal ook verder overleg gebeuren met de andere 2 gewesten om een uniforme keuring voor motorfietsen in te voeren. Ten slotte zal de Vlaamse overheid verder afstemmen met de belangenorganisaties.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is, zal dit in ons nieuwsoverzicht verschijnen.

Bron: persbericht Vlaamse overheid

Categories:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voeg me toe aan de wachtlijst We zetten je op de wachtlijst en laten je weten als er een nieuwe cursus wordt georganiseerd of er een plaats vrij komt.