1. Deelname aan een cursus van BE-moto VZW is altijd op eigen risico. Deelnemers dienen geldig en wettig verzekerd te zijn voor schade aan derden tijdens een cursus.
 2. U heeft een geldig rijbewijs voor het besturen van de motorfiets, die u hierbij gebruikt en u bent niet ontheven van het recht deze te besturen.
 3. U bent fysisch en mentaal in orde, met het oog op uw veiligheid en die van de anderen en u bent niet onder de invloed van alcohol of drugs.
 4. Uw motorfiets verkeert in een prima technische staat.  
 5. U erkent dat het dragen van een helm op de motorfiets altijd verplicht is, alsook de wettelijk verplichte kledij.
 6. Verkeersovertredingen en/of boetes zijn steeds op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. U geeft ten allen tijde voorrang aan de bevelen van de officiële instanties tijdens een cursus/rit van BE-moto VZW. U volgt de instructies op van de begeleiders, maar doet dit op eigen verantwoordelijkheid en naar eigen kunnen.
 7. U erkent dat de organisatoren en instructeurs van een cursus van BE-moto VZW op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen gehouden worden voor welke rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële en/of lichamelijke schade ook, die u op welke wijze ook zou kunnen oplopen of veroorzaken, of waarvoor u zelf aansprakelijk zou kunnen gehouden worden tijdens of naar aanleiding van een cursus, noch opgelopen of veroorzaakte schade op weg naar en van deze cursus.
 8. Foto’s die tijdens de cursus van u genomen worden, mogen door VZW BE-moto gebruikt worden voor promotie op de website, Facebook, Instagram, … verschijnen. U kan aangeven bij het begin van de cursus indien u dit niet wenst. U heeft het recht op inzage van deze foto’s en kan op elk ogenblik eisen dat deze verwijderd worden.
 9. Bij annulatie van uw inschrijving krijgt u een voucher, onbeperkt geldig, indien de annulatie minimaal één week voor de aanvang van de cursus plaatsvindt. Bij annulatie van uw inschrijving minder dan een week voor de aanvang van de cursus heeft u geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.
 10. Bij deelname aan een cursus, kan u aan deze cursus geen rechten ontlenen, noch kunnen wij u een eindresultaat garanderen.
 11. Wij behouden ons tevens het recht voor om , naar eigen goeddunken en zonder verantwoording hiervoor te moeten afleggen, elke deelnemer te weigeren of hem/haar de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen, wanneer wij van mening zijn dat deze de goede uitvoering ervan en/of de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengt door zijn/haar gedrag of manifeste onbekwaamheid.
 12. Indien de weersomstandigheden, de algemene gezondheidstoestand, of andere oorzaken, waarover wij geen zeggenschap hebben ertoe zouden leiden dat de cursus geen doorgang kan vinden, dan wel verkort moet worden, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan er enige compensatie plaatsvinden, zij het dat we dan zullen trachten de cursus op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
Voeg me toe aan de wachtlijst We zetten je op de wachtlijst en laten je weten als er een nieuwe cursus wordt georganiseerd of er een plaats vrij komt.